DỊCH VỤ TƯ VẤN THƯƠNG HIỆU

Có thể ví von, tạo ra thương hiệu mới cũng giống như bạn “sinh ra một đứa con” việc bạn muốn đứa con đó có tính cách, hình hài, cách sống như thế nào thì chính bạn là người tạo nó theo đúng mong muốn như thế.Nhận diện thương hiệu đóng một vai trò quan trọng trong việc đặt viên gạch đầu tiên trong xây dựng thương hiệu. Chính vì vậy việc chuẩn bị thật kỹ trước, trong & sau khi sinh ra “đứa con ấy” đều phải được tính toán thật cẩn thận.

Marketing, chìa khóa tạo xu hướng tiêu dùng mới

Ngày nay, marketing đã trở nên phổ biến. Song để hiểu đúng hoạt động này, vấn đề lại không đơn thuần là học thuật hay kinh nghiệm, mà là nhận thức mỗi người về những hiệu ứng marketing đem lại. Vì thế, marketing được xem là chìa khóa mở cửa những nhu cầu mới của xã hội tiêu dùng.

zalo icon