TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC TÁI ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU

Một trong những tư duy cần có đối với một thương hiệu là luôn lắng nghe tiếng nói của thị trường và sẵn sàng tâm thế cho việc thay đổi khi cần thiết. Và tái định vị thương hiệu chính là tiếp tục việc xây dựng thương hiệu trên một nền tảng đã có sẵn hoặc ‘thay máu” và cho ra một thương hiệu mới.

DỊCH VỤ TƯ VẤN THƯƠNG HIỆU

Có thể ví von, tạo ra thương hiệu mới cũng giống như bạn “sinh ra một đứa con” việc bạn muốn đứa con đó có tính cách, hình hài, cách sống như thế nào thì chính bạn là người tạo nó theo đúng mong muốn như thế.Nhận diện thương hiệu đóng một vai trò quan trọng trong việc đặt viên gạch đầu tiên trong xây dựng thương hiệu. Chính vì vậy việc chuẩn bị thật kỹ trước, trong & sau khi sinh ra “đứa con ấy” đều phải được tính toán thật cẩn thận.

zalo icon