LỄ KHỞI CÔNG GIẢNG ĐƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

Ngày 27/04.2018 www.marketingevent.vn tổ chức thành công lễ khởi công GIẢNG ĐƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM tại số 2 Hoàng Diệu - Quận Thủ Đức - Tp.HCM.

zalo icon